30Shine

Hệ thống salon tóc
Lĩnh vực Làm đẹp
Dịch vụ triển khai
  • Amazon EC2
  • Amazon RDS
  • Amazon S3
  • AWS Auto Scaling
Liên hệ ngay

Giới thiệu

30Shine thành lập năm 2015, là một trong những salon chăm sóc tóc hàng đầu Việt Nam. Áp dụng công nghệ vào mô hình kinh doanh của mình, 30Shine không chỉ tăng doanh thu mà còn cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng nên văn hoá làm việc tích cực và hiệu quả cho nhân viên.

Khi 30Shine dự định mở rộng quy mô từ 30 lên 300 cửa hàng, họ nhận thấy nhu cầu cần tìm một nền tảng công nghệ ổn định luôn sẵn sàng cho nhu cầu phát triển nhanh.

30Shine OSAM

 

Thách thức

30Shine sở hữu hệ thống chạy server vật lý, khó quản lý và cấp phát tài nguyên, không có cơ chế tự mở rộng hệ thống. Độ ổn định của hệ thống không cao, có nhiều trục trặc ở hạ tầng, tiêu tốn nhiều chi phí sửa chữa và bảo hành. Điều kiện hệ thống vật lý như vậy của 30Shine không thể đáp ứng được muc đích mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian ngắn.

30Shine cũng chưa có cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu, bên cạnh đó cũng chưa xây dựng cơ chế bảo mật. Nếu toàn bộ dữ liệu về quá trình và hiệu quả làm việc của nhân viên bị hack, hệ thống sẽ gặp khó khăn trong việc đánh giá nhân lực và phân bổ lương thưởng chính xác.

Giải pháp

OSAM giúp 30Shine tái cấu trúc hệ thống, tách riêng các phần từ web, app, DB và áp dụng Auto-scaling, sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu mở rộng kinh doanh của 30Shine.

  • EC2 windows: Sử dụng EC2 làm web server và API server, hệ thống sử dụng thêm các tính năng như cân bằng tải, tự động mở rộng (Auto Scaling Group)
  • RDS: giúp người dùng dễ dàng quản trị cơ sở dữ liệu cũng như không cần mất công cài đặt.
  • S3 (Amazon Simple Storage Service): dịch vụ đám mây chuyên về lưu trữ.

Hệ thống được củng cố lại quyền bảo mật, phân cấp lại quyền cho nhân viên trong công ty, cài đặt các chế độ quản lý và bảo mật cao cấp.

30Shine đã thay đổi như thế nào?

Sau khi cải tiến, hệ thống hạ tầng của 30Shine trên AWS đã được thiết kế lại với các phương án tốt nhất, chuẩn bảo mật và có thể mở rộng trong tương lai. Hệ thống đã đạt được độ ổn định cao và tự động mở rộng trong giờ cao điểm, sẵn sàng đón nhận lượng khách lớn từ mạng lưới cửa hàng mở rộng.

Hệ thống được bảo mật qua các tường lửa của AWS, dữ liệu được sao lưu an toàn, luôn đảm bảo hệ thống sẵn sàng phục vụ và có thể khôi phục khi gặp sự cố không mong muốn.

Dịch vụ triển khai

Amazon EC2

Làm web server và API server, đảm bảo hệ thống có thể mở rộng linh hoạt.

Amazon RDS

Dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn, dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu.

Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng, lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả.

AWS Auto Scaling

Tự động điều chỉnh dung lượng tài nguyên để đáp ứng nhu cầu thay đổi của hệ thống, duy trì hiệu suất và khả năng mở rộng.

Lợi ích

Hệ thống được thiết kế lại theo các phương án tốt nhất.

Hệ thống đạt được độ ổn định cao, tự động mở rộng để đáp ứng lượng khách lớn trong giờ cao điểm.

Hệ thống được bảo mật qua các tường lửa của AWS.

Dữ liệu được sao lưu an toàn, đảm bảo khả năng khôi phục.