Lợi ích khi sử dụng AWS Billing Services

Dịch vụ thanh toán hóa đơn AWS giúp doanh nghiệp quản lý chi phí đám mây hiệu quả, minh bạch và tiếp cận mức chi phí hợp lý.

Chọn gói dịch vụ cho doanh nghiệp của bạn

Nâng Cao
Cơ bản
Phí
2% chi phí AWS/tháng
Miễn phí
Hóa đơn đỏ hàng tháng
Đánh giá kiến trúc hệ thống & tặng $5000 credit lần đầu
Tư vấn gói Reserved Instance & Saving Plan
Miễn phí
Miễn phí
Giảm giá chi phí tài nguyên AWS
3%
Ưu đãi những lần đánh giá tiếp theo
Giảm giá 50%
Hỗ trợ xử lý sự cố Không bao gồm các can thiệp xử lý sự cố trên hệ thống của doanh nghiệp
Cài đặt cảnh báo tự động

Quy trình triển khai dịch vụ AWS Billing của OSAM

Đăng kí nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia