AWS Landing Zone

Giải pháp tự động và dễ dàng triển khai giúp thiết đặt môi trường mới trên AWS một cách nhanh chóng với tính năng bảo mật và co dãn tốt.

Liên hệ ngay

Những vấn đề của hệ thống truyền thống hay gặp phải là gì?

AWS Landing Zone là giải pháp bạn đang tìm kiếm

Một giải pháp tự động và dễ dàng triển khai giúp thiết đặt môi trường mới trên AWS một cách nhanh chóng với tính năng bảo mật và co dãn tốt.

AWS Landing Zone triển khai AWS Account Vending Machine (AVM) để cung cấp và tự động tạo lập các tài khoản mới. Giải pháp này bao gồm 4 tài khoản và các sản phẩm add-on sử dụng AWS Service Catalog được thiếp lập cùng nhau.

Cấu trúc multiple account

Lợi ích dành riêng cho bạn

Đăng kí nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia