Sự kiện nổi bật

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

Tìm hiểu thêm ARE YOU WELL – ARCHITECTED?

Sự kiện trực tuyến giúp doanh nghiệp tối ưu hệ thống dựa trên 5 tiêu chí của khung kiến trúc tối ưu AWS Well-Architected Framework

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

ALL DAY DEVOPS

Sự kiện trực tuyến giúp doanh nghiệp tối ưu hệ thống dựa trên 5 tiêu chí của khung kiến trúc tối ưu AWS Well-Architected Framework

Đã kết thúc Hà Nội Offline

TRANSFORMATION DAY

AWS Transformation Day là sự kiện giúp cho các doanh nghiệp đang chuyển dịch lên cloud trở nên nhạy bén, năng suất và sáng tạo hơn, trong khi tính bảo mật vẫn được duy trì

Đã kết thúc Hà Nội Offline

PASSPORT TO CLOUD FOR WINDOWS SERVER

Sự kiện chia sẻ những kiến thức về AWS từ các kiến trúc sư giải pháp chuyên nghiệp của OSAM