Sự kiện nổi bật

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

CI/CD DAY 2020

Cùng OSAM tìm hiểu cách thiết lập kênh dẫn tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD) trên AWS với sự trợ giúp của các chuyên gia và công cụ đầu ngành.

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

BACKUP/DR STRATEGY WITH AWS

Startup Day là hội thảo trực tuyến dành riêng cho Startup tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đưa ra những chương trình hỗ trợ tốt nhất cho Startup cả về chi phí và kiến trúc tối ưu trên AWS Cloud

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

SERVERLESS DAY

Startup Day là hội thảo trực tuyến dành riêng cho Startup tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đưa ra những chương trình hỗ trợ tốt nhất cho Startup cả về chi phí và kiến trúc tối ưu trên AWS Cloud

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

STARTUP DAY

Startup Day là hội thảo trực tuyến dành riêng cho Startup tại thị trường Việt Nam với mục tiêu đưa ra những chương trình hỗ trợ tốt nhất cho Startup cả về chi phí và kiến trúc tối ưu trên AWS Cloud

Đã kết thúc Hà Nội Webinar

OVERCOME COVID19 CRISIS

Chương trình đưa ra những biện pháp thực tế nhất nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí trên Cloud góp phần giảm bớt tác động của CoVid19 đến doanh nghiệp.