5 chiến lược tối ưu chi phí CNTT cho mọi doanh nghiệp

Tác động kinh tế của đại dịch hiện nay đang buộc các CFO trên khắp thế giới phải điều chỉnh chi tiêu trong tổ chức của họ. Trong khi đó, các CIO và các nhà lãnh đạo CNTT đang vô cùng cố gắng để tìm cách cắt giảm lãng phí mà không ảnh hưởng đến các​ ​mục tiêu CNTT của họ. Một chiến lược tiết kiệm chi phí CNTT là loại bỏ chi tiêu lãng phí cho các dịch vụ đám mây công cộng (public cloud).

5 chiến lược tối ưu chi phí CNTT cho mọi doanh nghiệp
5 chiến lược tối ưu chi phí CNTT cho mọi doanh nghiệp

Điện toán đám mây giúp tiết kiệm bao nhiêu chi phí?

Các doanh nghiệp thường lãng phí trung bình khoảng 35% chi tiêu cho dịch vụ đám mây của họ. Mặc dù bạn có thể không thu hồi được tất cả khoản chi tiêu lãng phí đó ngay lập tức, nhưng có thể thấy nhiều tổ chức thực hiện những biện pháp hiệu quả có thể tiết kiệm tới 20 đến 25% chi tiêu trên đám mây của họ trong vòng vài tháng. Không giống như nhiều chi phí CNTT khác gắn với các hợp đồng dài hạn, chi tiêu trên đám mây theo yêu cầu (on-demand cloud) có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng trong bất kỳ chiến lược ​​tiết kiệm chi phí nào.

Bạn sẽ bắt đầu nhận ra khoản tiết kiệm trong vòng một giây sau khi loại bỏ các nguồn tài nguyên nhàn rỗi hoặc giảm quy mô tài nguyên. Áp dụng các phương pháp tiết kiệm chi phí trên đám mây đúng cách cũng sẽ giúp đảm bảo hiệu quả liên tục khi việc sử dụng đám mây tăng tốc thậm chí còn nhanh hơn trong nền kinh tế hậu đại dịch.

5 chiến lược tối ưu chi phí CNTT

 • Tip 1: Đánh giá trước khi nhận chiết khấu của nhà cung cấp dịch vụ cloud

 • Tip 2: Tạo một kế hoạch tối ưu hóa và bắt đầu với “quick wins”

 • Tip 3: Chú ý đến giấy phép phần mềm

 • Tip 4: Lập kế hoạch cho loại và mức chiết khấu phù hợp

 • Tip 5: Làm cho việc tối ưu hóa đám mây trải qua một quá trình liên tục

5 chiến lược tối ưu chi phí CNTT
5 chiến lược tối ưu chi phí CNTT

Tip 1: Đánh giá trước khi nhận chiết khấu của nhà cung cấp dịch vụ cloud

Đội ngũ bán hàng của nhà cung cấp dịch vụ đám mây sẽ thu hút khách hàng của họ, quảng bá nhiều tùy chọn chiết khấu giúp tiết kiệm đáng kể bằng cách chốt cam kết chi tiêu trong thời gian từ 1-3 năm. Các tùy chọn này bao gồm các thỏa thuận doanh nghiệp (enterprise agreements), các phiên bản dành riêng (reserved instances) và các kế hoạch tiết kiệm (savings plans). Và chúng sẽ là một phần thiết yếu giúp bạn có thể tiết kiệm tiền. Nhưng bạn không muốn chấp nhận quá sớm vào những lời đề nghị có vẻ hấp dẫn đó. Mục tiêu của nhà cung cấp đám mây là để bạn sử dụng dịch vụ đám mây của họ nhiều nhất có thể. Nhiệm vụ của bạn là tiết kiệm tiền trong khi vẫn phải đáp ứng các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Hãy nhớ rằng bạn thường có thể tiết kiệm nhiều hơn nếu bạn tối ưu hóa trước — loại bỏ tài nguyên nhàn rỗi, tăng quyền và hơn thế nữa — và chỉ tận dụng các tùy chọn chiết khấu, chẳng hạn như các phiên bản dành riêng (reserved instances) và kế hoạch tiết kiệm (savings plans) dựa trên mức sử dụng được tối ưu hóa đó. Nếu bạn bắt đầu giảm giá trước khi tối ưu hóa, bạn có thể bỏ lỡ khả năng tận dụng các cơ hội tiết kiệm đáng kể.

Bắt đầu với một bài đánh giá giúp bạn xác định tất cả các cách bạn có thể tối ưu hóa và tiết kiệm. Chỉ khi đó, bạn mới nên lập một kế hoạch tiết kiệm.

Tip 2: Tạo một kế hoạch tối ưu hóa và bắt đầu với “quick wins”

Đánh giá của bạn sẽ tìm thấy tất cả các lĩnh vực tiềm năng để tiết kiệm chi phí CNTT đối với chi tiêu quá mức trên đám mây. Cách tiếp cận này sẽ bao gồm nhiều cơ hội, chẳng hạn như:

 • Loại bỏ các nguồn tài nguyên nhàn rỗi không cần thiết

 • Hủy cấp phép bộ nhớ không sử dụng

 • Bản quyền tài nguyên

 • Chuyển sang các phiên bản mới hơn với chi phí thấp hơn

 • Lên lịch các phiên bản để ngừng hoạt động sau giờ

 • Tìm rác trong các dịch vụ PaaS

Bạn có thể xác định “quick wins” của mình sau khi bạn đánh giá đầy đủ. Ví dụ: việc loại bỏ tài nguyên nhàn rỗi và bộ nhớ không sử dụng có thể diễn ra nhanh chóng nhưng các trường hợp lập lịch có thể yêu cầu nhiều sự phối hợp hơn để thực hiện. Tạo một kế hoạch tổng thể trong đó bạn hoàn thành các “quick wins” trước và tiếp theo với các kế hoạch tiết kiệm khác.

Tip 3: Chú ý đến giấy phép phần mềm

Chi phí của giấy phép phần mềm truyền thống cho một số ứng dụng có thể chiếm một phần đáng kể chi phí đám mây. Các nhóm quản lý tài sản của bạn cần theo dõi các tình huống mang giấy phép của riêng bạn lên đám mây và tận dụng mọi cơ hội tiết kiệm. Giấy phép phần mềm cụ thể, như cơ sở dữ liệu Oracle, có thể đắt hơn khi chạy trên một số đám mây do các hạn chế của giấy phép. Vì sự phức tạp này, điều quan trọng là phải đánh giá chi phí và xác định các tùy chọn tốt nhất.

Tip 4: Lập kế hoạch cho loại và mức chiết khấu phù hợp

Khi bạn có kế hoạch tối ưu hóa, bạn sẽ có bức tranh về chi phí và việc sử dụng đám mây của mình sẽ như thế nào sau khi bạn hoàn thành các tối ưu hóa đó. Bây giờ bạn có thể xác định cách tiếp cận phù hợp để chiết khấu đám mây. Ví dụ: bạn không muốn nhận được chiết khấu dựa trên cam kết, như các phiên bản dành riêng hoặc kế hoạch tiết kiệm, trên chi tiêu hiện tại của bạn chưa được tối ưu hóa nếu bạn biết kế hoạch tối ưu hóa của mình sẽ tiết kiệm 20% trên hóa đơn điện toán đám mây của bạn. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện các cam kết đó dựa trên mức chi tiêu được tối ưu hóa của mình.

Hãy nhớ rằng một số loại chiết khấu có sẵn từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Có các khoản chiết khấu thương lượng dành cho doanh nghiệp của bạn. Các khoản chiết khấu dành cho doanh nghiệp này kém linh hoạt hơn vì chúng thường chỉ thực hiện vài năm một lần và mức chiết khấu bị giới hạn. Ngược lại, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cung cấp các tùy chọn chiết khấu tiêu chuẩn, chẳng hạn như các phiên bản đặt trước hoặc gói tiết kiệm, có thể mua bất kỳ lúc nào và có thể tiết kiệm tới 70% cho các cam kết 3 năm. Mặc dù các khoản chiết khấu thương lượng của bạn chắc chắn mang lại khoản tiết kiệm, nhưng các chương trình chiết khấu tiêu chuẩn hơn này có thể sẽ giúp tiết kiệm đáng kể hơn.

Bất chấp những gì đại diện bán hàng của nhà cung cấp dịch vụ đám mây của bạn mời chào, bạn ít khi muốn mua các khoản chiết khấu tiêu chuẩn này để chi trả tất cả chi tiêu trên đám mây của mình. Hãy nghĩ về mức độ phù hợp mục tiêu dựa trên các kế hoạch chiến lược của bạn để tăng hoặc giảm mức sử dụng với nhà cung cấp dịch vụ đám mây đó cũng như mức độ chi tiết của việc sử dụng đó có thể thay đổi như thế nào trong vài năm tới (các khu vực hoặc loại phiên bản khác nhau, chuyển từ phiên bản sang dịch vụ PaaS, v.v.). Ví dụ, các phiên bản dành riêng có thể có giới hạn về kiểu sử dụng. Khi bạn đã quyết định chiến lược và mua các chiết khấu tiêu chuẩn đó, điều quan trọng là phải theo dõi và quản lý mức sử dụng thực tế của bạn để đảm bảo bạn đang sử dụng đầy đủ các chiết khấu đó.

Tip 5: Làm cho việc tối ưu hóa đám mây trải qua một quá trình liên tục

Môi trường đám mây đang thay đổi nhanh chóng và liên tục và việc tối ưu hóa sẽ không phải là hoạt động diễn ra một lần. Đó là một quá trình liên tục đòi hỏi sự tự động hóa. Ví dụ: ngay sau khi bạn loại bỏ các tài nguyên nhàn rỗi hoặc không sử dụng, những tài nguyên mới sẽ bắt đầu xuất hiện ngay lập tức. Hãy coi nó như đồ chơi của trẻ con — bạn nhặt chúng lên và năm phút sau, đồ chơi lại rơi khắp sàn nhà. Bạn cần tận dụng tính năng tự động hóa sẽ liên tục quét các môi trường đám mây của bạn để xác định lãng phí, cảnh báo hoặc thông báo cho những người thích hợp trong tổ chức của bạn và tự động tối ưu hóa.

Tối ưu chi phí đám mây cùng Osam

Với việc sử dụng đám mây tiếp tục tăng tốc, nhu cầu tiết kiệm chi phí đám mây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bây giờ là lúc để đưa ra các công cụ, quy trình và những người bạn cần để tiết kiệm tiền ngay bây giờ, đảm bảo hiệu quả trong tương lai khi chi tiêu trên đám mây trở thành một phần thậm chí lớn hơn trong ngân sách CNTT của bạn.

Osam có thể trợ giúp với các giải pháp quản lý chi phí đám mây với đội ngũ chuyên gia trong việc tối ưu chi phí CNTT của chúng tôi. Liên hệ chúng tôi để nhận đánh giá chi phí đám mây miễn phí và tìm hiểu thêm về các dịch vụ tối ưu hóa chi phí đám mây của Osam ngay hôm nay. Đọc thêm nhiều thông tin hữu ích khác về điện toán đám mây tại Blogs của Osam nhé.