AWS Public Sector Partner

Mở đường cho đổi mới và hỗ trợ những dự án thay đổi thế giới trong các tổ chức chính phủ, giáo dục, phi lợi nhuận và y tế.

Liên hệ ngay

2021 - OSAM vinh dự trở thành đối tác lĩnh vực công của Amazon Web Services (AWS)

Điều này đã phản ánh cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi số của các khách hàng trong mảng Giáo dục, Y tế, Hành chính công, và các Tổ chức phi lợi nhuận nhằm đạt được giá trị cao nhất từ các giải pháp điện toán đám mây. Với vai trò mới này, chúng tôi sẽ cung cấp các công nghệ nền tảng giúp khách hàng công tiết kiệm chi phí, cung cấp các dịch vụ đổi mới lấy công dân làm trọng tâm và đạt được mức độ bảo mật cao nhất cho các workloads quan trọng của Chính phủ.

Các khối ngành trong lĩnh vực công

OSAM hiểu rằng các cơ quan hành chính công cần phải cân bằng giữa tính kinh tế và sự linh hoạt về an ninh, tuân thủ và độ tin cậy.

Các tổ chức y tế công sử dụng các dịch vụ đám mây và công cụ đánh giá để phân tích dữ liệu, cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

Các tổ chức giáo dục mong muốn di chuyển sang đám mây, hỗ trợ việc học tập trực tuyến từ xa cho cả học sinh và giáo viên.

Các tổ chức phi chính phủ hướng tới cải thiện hiệu suất của trang web, tăng cường thực hành dữ liệu và thúc đẩy nghiên cứu.

Làm thế nào để các tổ chức công tiếp cận với điện toán đám mây?

Việc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đòi hỏi các kỹ năng và chiến lược khác với việc sử dụng các dịch vụ CNTT truyền thống. Tổ chức của bạn cần tìm một đối tác hỗ trợ toàn diện để sẵn sàng chuyển sang nền tảng đám mây?

Các chuyên gia của chúng tôi đã giúp nhiều tổ chức công lựa chọn gói dịch vụ phù hợp cho nhu cầu của họ.

Những lợi ích mang lại cho tổ chức là gì?

Rất nhiều khách hàng trong khối Giáo dục, Chính phủ, Y tế và Tổ chức phi lợi nhuận đã tin tưởng OSAM là đối tác uy tín hàng đầu để giúp họ dịch chuyển lên đám mây với chức năng đa dạng, cải tiến và trải nghiệm tốt nhất.