VinFast

Nhà máy sản xuất ô tô số lượng lớn đầu tiên tại Việt Nam
Lĩnh vực Sản xuất
Dịch vụ triển khai
  • AWS CodeBuild
  • Code Deploy
  • AWS Code Pipeline
  • AWS CloudWatch
  • AWS CloudFormation
Liên hệ ngay

About VinFast

As a subsidiary of Vingroup, VinFast is Vietnam’s first bulk car & motobike manufacturer. The company is currently developing and producing world-class innovative vehicles. In the journey of continuous innovation, VinFast wants to apply the most advanced technologies to optimize and deliver the highest quality products to customers.

Challenges

With its car and motorbike product lines, VinFast requires to build an integrated system of IoT devices to collect and analyze data on vehicle status, maintenance, and positioning, which in order to optimize the management process and improve customer experience. With such a demand, VinFast must build an IoT Platform Backend system that is constant, reliable and can automatically expand quickly to meet a huge number of requests, especially during peak hours.

Solutions

– OSAM has examined the working system of VinFast, estimated its suitability with Cloud-based technologies and built the optimal architecture on Amazon Web Services (AWS).

– Deploying the system on AWS with various technologies such as EC2, EKS, Auto-scaling, Load Balancer, RDS, …

– In addition, with engineers certified by AWS, OSAM has implemented two advanced solutions, which are WAF and Landing Zone to ensure that the system runs optimally on the Cloud platform.

Dịch vụ triển khai

AWS CodeBuild

Tự động biên dịch mã nguồn, kiểm thử và sản xuất các gói phần mềm

Code Deploy

Tự động hóa triển khai mã, tránh thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai

AWS Code Pipeline

Tích hợp và phân phối liên tục để cập nhật ứng dụng và cơ sở hạ tầng nhanh và ổn định

AWS CloudWatch

Cung cấp thông tin chuyên sâu về tình trạng vận hành, giúp người dùng phản ứng kịp thời với thay đổi hệ thống

AWS CloudFormation

Cung cấp mô hình tập hợp và quản lý tài nguyên tự động, dễ dàng và nhanh chóng

Lợi ích

Cải thiện mức độ rõ ràng, dễ quản lý của hệ thống

Mở rộng hệ thống CI/CD nhanh hơn 1.5 lần

Tiết kiệm đến 70% chi phí cài đặt và bảo trì hệ thống

Có được khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu sử dụng