osam-logo

Series Meetups

Chuỗi sự kiện hàng tháng của AWSVN dành cho AWSomizer Việt Nam

Trong năm 2018, với sự hỗ trợ của Ban Tổ chức AWS Vietnam User Group ở mọi miền Tổ Quốc, từ Hà Nội đến Sài Gòn, chúng tôi đã tổ chức được thành công những số đầu tiên của Chuỗi sự kiện hàng tháng.

  • Series Meetup 1: Entering cloud from ground
  • Series Meetup 2: Ceph in EPS

Chuỗi sự kiện đánh dấu những bước khởi đầu đầy vững chắc trên con đường phát triển cộng đồng nhằm đem những kiến thức mới, hiện đại về Cloud tới tất cả mọi người. Bằng những nỗ lực và cống hiến không ngừng, chúng tôi sẽ tiếp tục và khiến Chuỗi sự kiện trở thành điểm hẹn chia sẻ thường xuyên cho anh em công nghệ toàn quốc.

Series Meetup #2
Series Meetup #1

Comments are closed.

Copyright © 2018 - OSAM. All Rights Reserved.